Meeuwissen Advies: Pieter Meeuwissen

  • Adviseur, projectleider en procesbegeleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, landbouw, natuur en water.

  • In opdracht van provincies, gemeenten, gebiedscommissies en belangenorganisaties.

  • 25 jaar ervaring met genoemde thema's.

  • Projecten op het grensvlak van proces, inhoud en bestuur.

  • Bruggen bouwen tussen verschillende partijen op basis van kennis van inhoud en beleid en op basis van visie en uitvoering.

  • Naast adviseur ook praktisch en creatief ondernemer, o.a. in natuurbegrazing met Taurus en ontwerpprocessen.
foto boom